Shahid Domeshwar Sahu Government College

Jamgaon (R) Bharar Dist. - Durg (C.G.) 491223

(Affiliated By - Hemchand Yadav Vishwavidyalaya, Durg)

STAFF DETAIL

Shri Mukesh Kumar Kathautiya

Library

Librarian

M.Lib., UGC-NET, CG-SET