Shahid Domeshwar Sahu Government College

Jamgaon (R) Bharar Dist. - Durg (C.G.) 491223

(Affiliated By - Hemchand Yadav Vishwavidyalaya, Durg)

STAFF DETAIL

Dr. Nareshdhar Diwan

Sports

Sports Officer

M.Com., M.P.Ed., Ph.D.