Shahid Domeshwar Sahu Government College

Jamgaon (R) Bharar Dist. - Durg (C.G.) 491223

(Affiliated By - Hemchand Yadav Vishwavidyalaya, Durg)

STAFF DETAIL

Dr. Hema Kulkarni

Zoology

Asstt. Professor

M.Sc., Ph.D., PDF, PGDEM, NET, FZSC